อัตราค่าบริการ

เพื่อการคิดค่าบริการที่เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าเรามีการกำหนดอัตราบริการเป็นสองกลุ่ม

1. อัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าปลีกทั่วไป (จำกัดจำนวนสินค้าบางรายการตามเงื่อนไข)*

ระยะทาง

สำหรับยอดซื้อไม่ถึง 800 บาท สำหรับยอดซื้อ 800 บาทขึ้นไป
ระยะทางจัดส่งไม่เกิน 10 กม. 40 บาท ฟรี
ระยะทางจัดส่งตั้งแต่ 10 กม. ไม่เกิน 20 กม. 60 บาท 20 บาท
ระยะทางจัดส่งตั้งแต่ 20 กม. ไม่เกิน 30 กม. 80 บาท 40 บาท


เราคิดอัตราค่าบริการตามระยะทางโดยคำนวณระยะทางจาก ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไปที่จุดหมาย ด้วย googel map

 

2. อัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าประเภทร้านค้า ธุรกิจ สำนักงาน

 ยอดซื้อ ระยะทางจัดส่งไม่เกิน 30 กม. โปรโมชั่นค่าขนส่ง
ยอดซื้อ ไม่เกิน 10,000 บาท 150 บาท 100 บาท
ยอดซื้อ 10,000 - 20,000 บาท 250 บาท 200 บาท
ยอดซื้อ 20,000 - 50,000 บาท 450 บาท 300 บาท
ยอดสั่งซื้อ 50,000 บาท ขึ้นไป 550 บาท 300 บาท

 

ระยะทางส่วนเพิ่มคิด กม. ละ 15 บาท โดยคำนวณระยะทางจาก ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไปถึงจุดหมายด้วย google map

 

* เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนส่งสินค้า สำหรับอัตรค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าปลีกทั่วไป ดังตารางด้านล่างนี้ กรณีที่ลูกค้าต้องการสั่งสินค้าจำนวนมากจะใช้อัตรค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าประเภทร้านค้า ธุรกิจ สำนักงาน

ประเภทสินค้า

จำกัดจำนวนสินค้าสูงสุงต่อคำสั่งซื้อ

(อัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าปลีก)

น้ำดื่ม 6 แพ็ค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 48 ขวด
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 48 ขวด
ข้าวสาร 20 กก.
กระดาษทิชชู่ 48 ม้วน
อาหารสัตว์ 40 กก. (2 กระสอบใหญ่)
นมยูเอชที 4 ลัง
ผ้าอ้อมเด็ก,ผ้าอ้อมผุ้ใหญ่ 12 แพ็ค

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่    เพิ่มเพื่อน