วิธีการสะสมแต้ม

1. ซื้อสินค้าครบทุก ๆ 25 บาท จะได้รับแต้ม 1 แต้ม
2. แจ้งรหัสสมาชิก หรือ แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อชำระเงินที่แคชเชียร์ เพื่อสะสมยอด

วิธีการใช้แต้มสะสม มี 3 วิธี


วิธีที่1 แลกรับฟรี นำแต้มสะสมตามที่กำหนดมาแลกสินค้าที่ร่วมกิจกรรม (ภาพตัวอย่างสินค้าแลก)

วิธีที่ 2 แลกซื้อ นำแต้มสะสมตามที่กำหนด + เงินสดตามจำนวน แลกรับสินค้าตามจัดรายการ (ภาพตัวอย่างสินค้าแลก)

    

      

    

วิธีที่ 3  แลกรับเงิน เป็นส่วนลดท้ายบิล 2,000แต้ม แลกรับส่วนลด 100 บาท  

 

วิธีที่ 3 แลกรับเงิน เป็นส่วนลดท้ายบิล 400แต้ม แลกรับส่วนลด 20 บาท
แลกรับเงิน เป็นส่วนลดท้ายบิล 2,000แต้ม แลกรับส่วนลด 100 บาท