เงื่อนไขการส่งสินค้า

อัตราค่าบริการ เพื่อการคิดค่าบริการที่เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าเรามีการกำหนดอัตราบริการเป็นสองกลุ่ม 1. อัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าปลีกทั่วไป (จำกัดจำนวนสินค้าบางรายการตามเงื่อนไข)*

เงื่อนไขการส่งสินค้า
เงื่อนไขการส่งสินค้า


2. อัตราค่าจัดส่งสำหรับลูกค้าประเภทร้านค้า ธุรกิจ สำนักงาน  

                            ยอดซื้อ                                          ระยะทางจัดส่งไม่เกิน 30 กม.                      โปรโมชั่นค่าขนส่ง 

        ยอดซื้อ ไม่เกิน 10,000 บาท                                           150 บาท                                                    100 บาท 

        ยอดซื้อ 10,000 - 20,000 บาท                                    250 บาท                                                   200 บาท 

        ยอดซื้อ 20,000 - 50,000 บาท                                   450 บาท                                                  300 บาท 

        ยอดสั่งซื้อ 50,000 บาท ขึ้นไป                                     550 บาท                                                   300 บาท


ระยะทางส่วนเพิ่มคิด กม. ละ 15 บาท โดยคำนวณระยะทางจาก ห้างแสงทองซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไปถึงจุดหมายด้วย google map.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเจ้าหน้าที่

@LINE แสงทอง เพื่อสอบถามข้อมูล